Descriere

Pretul afisat reprezinta avansul pentru raportul de evaluare efectuat de un evaluator Anevar. Acest avans se scade la final din pretul total al raportului de evaluare.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Evaluarea terenului de catre un evaluator autorizat Anevar se realizeaza prin estimarea valorii de piata a terenului si intocmirea unui raport de evaluare. Valoarea acestuia depinde de localizare, caracteristici, forma, reglementarile urbanistice, Valoarea se modifica in timp.

Acte necesare pentru evaluare terenuri:

 • Act de proprietate, incheiere de autentificare
 • Extras de carte funciara
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie
 • Autorizatie de construire / desfiintare
 • Certificat de urbanism
 • Memoriu tehnic arhitectura
 • Memoriu tehnic rezistenta
 • Fisa bunului imobil
 • Releveu / nivel
 • Copie Certificat de inregistrare Fiscala (societati comerciale)
 • Date complete de facturare

Se ofera contract, factura si chitanta pentru serviciile prestate. Pretul final este de 750 lei. Avansul va fi scazut din pretul final.