Description

Evaluarea terenului de catre un evaluator autorizat Anevar se realizeaza prin estimarea valorii de piata a terenului si intocmirea unui raport de evaluare. Valoarea acestuia depinde de localizare, caracteristici, forma, reglementarile urbanistice, Valoarea se modifica in timp.

Acte necesare pentru evaluare terenuri:

 • Act de proprietate, incheiere de autentificare
 • Extras de carte funciara
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de situatie
 • Autorizatie de construire / desfiintare
 • Certificat de urbanism
 • Memoriu tehnic arhitectura
 • Memoriu tehnic rezistenta
 • Fisa bunului imobil
 • Releveu / nivel
 • Copie Certificat de inregistrare Fiscala (societati comerciale)
 • Date complete de facturare

 

Se ofera contract, factura si chitanta pentru serviciile prestate.

Pret: 500 lei