Description

Raportul de evaluare intorcmit de catre un evaluator autorizat Anevar permite estimarea valorii de piata a imobilului. Valoarea acestuia fluctueaza in timp si depinde de mai multi factori, cum ar fi conditiile economice, puterea de cumparare. valoarea de piata difera functie de lolitate, amplasare, etaj, tip, finisaje.
Acte necesare pentru evaluare terenuri:
 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
 • Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
 • Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
 • Certificat de urbanism
 • Autorizatie de construire/desfiintare
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridical
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

Se ofera contract, factura, chitanta pentru serviciul prestat.

Pret: 550 lei